In minder dan een week tijd heeft Donald Trump zijn aanvallen tegen milieubescherming en klimaat concreet vorm gegeven.

De nieuwe directeur van het Environmental Protection Agency (agentschap voor milieubescherming) Scott Pruitt, die het grootste deel van zijn loopbaan het agentschap heeft bestreden, wordt nu geacht dit agentschap te leiden. Dit is de vos in het kippenholk, maar hij is niet de enige: de hele ploeg van de nieuwe president zit vol mensen die over het klimaat verwarring zaaien en verbonden zijn met de sector van de fossiele brandstoffen (steenkool, olie, gas,…).

Bij zijn intrede in het Witte Huis heeft de nieuwe president van de Verenigde Staten de bouw van de olieleidingen Keystone KL en van Dakota Access opnieuw toegelaten, terwijl de sociale mobilisatie de stopzetting van die werken had afgedwongen, soms met harde acties. Bovendien beloofde Trump alle bepalingen ten gunste van energie efficiëntie van auto’s af te schaffen en positief alle voorwaarden te onderzoeken voor een relance van hun investeringen in de V.S.

We staan momenteel op het punt van een onomkeerbare klimaatsverandering . De werkloosheid is in de eerste plaats veroorzaakt door overproductie. Een ecologisch en sociaal beleid zou de arbeid moeten herverdelen met een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Maar toch wordt het thema van de tewerkstelling nu gebruikt als populistisch fata morgana voor een absurde politiek van steun aan de fossiele energiebronnen.

Ondanks de geduchte sociale en ecologische gevolgen van dit beleid, twijfelt de nieuwe president niet. Ook de totale irrationaliteit ervan doet hem niet twijfelen. Integendeel: het onderzoeksprogramma van de NASA over klimaatsverandering komt in gevaar. En om de waarschuwingen het zwijgen op te leggen krijgen de wetenschappers die van federale subsidies afhangen, verbod om via alle media rechtsreeks met het publiek te communiceren over hun onderzoek. Wanneer de boodschap hem niet behaagt, moet de boodschapper volgens Trump de mond gesnoerd worden!

We luiden dan ook de alarmklok. De enige economie die onze soort verdient, is een economie die stelt dat we voorzichtig moeten omgaan met de Aarde om betere levensvoorwaarden voor al haar bewoners te verzekeren. Die zijn bedreigd door een economie van roof en plundering van de natuurlijke hulpbronnen, veroorzaakt door de concurrentie voor onmiddellijke en maximale winst.

Dit gaat ons allen aan. De toekomst van de planeet, onze toekomst en die van onze kinderen staat op het spel.

Wij moeten nu in verzet gaan. Na het groot succes van de vrouwenbetoging, werd in de Verenigde Staten een oproep voor een Mars van het volk voor het klimaat gelanceerd. Als wetenschappers en sociale activisten, roepen we op tot de grootst mogelijke eenheid voort een zuster mars in ons land op dezelfde dag.

  • Tegen klimaat ontkenning en tegen obscurantisme
  • Fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven
  • Verander het systeem, niet het klimaat
  • Respect Women. Respect People. Respect the Earth.